Mercats Emergents

països que estàn canviant el món, un país a la vegada …

Navigation

1ª Fase


Anàlisi i projecció en el mercat objetiuLa misió de “Go Emerging Markets” en una primera fase és proveïr al client amb el coneixement de la realitat del mercat objectiu per establir un plà d’actuació en el país per poder iniciar l’activitat comercial, analitzant les característiques específiques i adaptacions necessàries del seu producte per operar en el mercat objectiu.

Els estudis de mercat i anàlisi proposats es basen en diferents apartats:

1 Estudi de Mercat
 • Integrar i sintetitzar la informació dels diferents organismes públics en quant a l’anàlisi de mercats, estadístiques, així com tràmits i despeses d’arancels.
 • Definir la tipología i volum del mercat, i en el seu cas, els sub mercats per localitzacions.
 • Despeses de protecció de la marca i despeses administratives-regulatories del mercat.

2 Estudi del Producte
 • Productes competidors i determinar característiques distintives per posicionar producte i marca.
 • Determinació de costos i rendibilitats en la cadena de valor del producte fins la seva disposició al consumidor final.
 • Anàlisi de rendibilitat i preus objetius.

3 Potencials Clients
 • Recerca de clients potencials i anàlisi de solvència financera adecuada a l’informació disponible en el país.
 • Relació de principals competidors nacionals i/o internacionals implantats en el país.
 • Presentació del producte a potencials clients amb la necessària interlocució idiomàtica i cultural.

4 Plà de Marketing
 • Sota les premises del producte i tipologia del client objectiu establir un “plà de marketing”.
 • Plà de publicitat i despeses associades.
 • Fèries sectorials d’interés.

5 Recerca de Representants
 • Recerca i selecció d’agents comercials/representants i principals companyies de distribució com alternativa a la venta directa.


En la primera fase la companyia podrà elaborar un plà d’actuació amb els elements claus per iniciar les ventes en el país objectiu, analitzant la seva rendibilitat-viabilitat.