Mercats Emergents

països que estàn canviant el món, un país a la vegada …

Navigation

Mercats EmergentsAjudem a la seva empresa en l’expansió a nous mercats.Analitzem nous mercats amb potencial exportador pels seus productes, desde la fase de prospecció de mercat fins al seguiment econòmic-financer de l’activitat realitzada en el país. Aquest procés el dividim en dues fases, una primera de prospecció i estudi de les necessitats d’adaptació dels seus productes, i una segona, de seguiment de les seves operacions en el mercat objectiu.

La proposta de valor per a la seva companyia al realitzar un projecte amb nosaltres és la següent:

Proposta de Valor

Els avantatges que ofereix la col.laboració amb Go Emerging Markets per a la companyia en nous projectes de internacionalizació és la integració dels diferents processos necesaris en un sol projecte, focalitzant el començar la activitat comercial al mercat objetiu. Es busca una visió pràctica que cubreixi les necessitats en la sortida a nous mercats, flexible a les característiques de la seva empresa, i amb l’objectiu de minimitzar riscos i despeses.

Bases del projecte:
 • Flexibilitat i adaptabilitat a la seva empresa.
 • Obertura a nous mercats de forma simplificada.
 • Integració dels processos de internacionalizació en un projecte.
 • Project manager extern vinculat al projecte, sense incrementar personal a l’empresa.
 • Concentració de decisions en poques reunions.
 • Interlocució idiomàtica i cultural necesària per operar al país.
 • Despeses acotades al projecte.

Anàlisi econòmic-financer:
 • Quantificació en xifres del potencial mercat objetiu.
 • Anàlisi de punts forts i dèbils del producte en el mercat local.
 • Escenaris de rendibilitat en el mercat.
 • Control Econòmic-Financer de les activitats al païs.

Cobertures de riscos associats:
 • Selecció d’assegurances per a la cobertura de riscos comercials.
 • Protecció per a l’empresa de la possible volatilidad dels agents comercials / representants / personal directe i serveis subcontractats en certs mercats.
 • Seguiment i control de les operacions fins la seva consolidació al país.