Mercats Emergents

països que estàn canviant el món, un país a la vegada …

Navigation

2ª Fase


Execució del pla comercial i seguiment de les operacions al paísLa missió de Go Emerging Markets per a la segona fase començaria al iniciar la operativa comercial per realitzar el seguiment econòmic-comercial i al establiment de la forma organitzativa i societària més convenient per seguir les premises establertes en el Plà Comercial.

A aquest propòsit, Go Emerging Markets ofereix la colaboració en els següents àmbits:

6 Interlocució amb l’agent comercial o distribuidor
  • Relació amb els agents o distribuidors del país.

7 Funcions de “Control Comercial/Financer”

  • Elaboració del Reporting Financer de la operativa de l’empresa en el país.
  • Seguimient d’indicadors de gestió, pressupostos financers i anàlisi de desviacions.
  • Adaptació dels estats financers locals a la normativa comptable internacional.
  • Selecció d’assegurances de riscos comercials que operen al país.

8 Formalització d’una nova entitat jurídica per operar al país

  • Formalització dels tràmits de la nova entitat jurídica (delegació comercial, sucursal, filial).
  • Selecció de personal administratiu, assessors fiscals i comptables.
  • Selecció software de gestió seguint la normativa mercantil local.
  • Recerca de suport financer a la creació d’empresas a l’exterior e incentius fiscals per part de administracions locals.
  • Recerca de finançament extern in-situ i establiment de l’operativa bancaria necessària per operar en el país.

Així, Go Emerging Markets ofereix la necessària colaboració en la posta en acció del Plà Comercial, el control econòmic-financer de les activitats que es realitizin, i si fos necessària, la formalització d’una nova entitat societària, realitzant així el seguiment del negoci més adient per la seva empresa desde l’inici de l’activitat fins a la seva consolidació en el país objectiu.